Oświadczenie

 

 

Imię i nazwisko:……………………….……………………………………………………………….….

Adres e-mail……………………………………

Tel.: ……………………………………

 

 

Oświadczam, iż:

  1. nie jestem chory/a na COVID – 19;

  2. nie jestem objęty/ta kwarantanną w związku z COVID – 19;

  3. nie miałem/am kontaktu z osobą chorą lub objętą kwarantanną w związku z COVID – 19

w ostatnich 14 dniach.

 

 

………………………………….

data i podpis

 

Organizator będzie przetwarzał dane osobowe zgodnie m na podstawie art. 6 ust 1 lit. a), c) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. w celu przeprowadzenia eventu AKTYWNA MALTA.